Ondernemingsvormen

Keuze voor een vereniging en stichting

Stel u bent met een groep mensen heel actief bezig. Denk bijvoorbeeld aan sporten, een popfestival, om anderen te helpen. Op een gegeven moment komt bij u of bij de groep de vraag op of het niet verstandiger is om een bepaalde rechtsvorm aan te gaan; het gaat dan vaak om de aansprakelijkheid van actieve personen, het aanvragen van subsidies, maar ook om een bankrekening op naam van de groep te zetten.

Vaak wordt dan gedacht aan een vereniging of een stichting. Elke vorm heeft zijn eigen regels. Deze regels worden vastgelegd in statuten, vaak ook verplicht in een notariële akte. De notariële akte is verplicht bij een stichting, en min- of meer verplicht (omdat vaak banken of andere instanties dit eisen)/aanbevolen voor een vereniging.

Een vereniging heeft een meer democratische inslag. Het bestuur bestuurt, en de algemene vergadering (de leden) benoemt, ontslaat en controleert het bestuur. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd aan alle leden. Daarvoor is een jaarvergadering. Een vereniging is een rechtsvorm met twee of meer personen. De leden betalen een contributie.

Een stichting heeft niet een echt democratisch karakter. Het bestuur bestuurt, en is de baas. Omdat er geen leden zijn, hoeft het bestuur geen rekening en verantwoording af te leggen aan haar leden. Er is dus ook geen sprake van een contributie; natuurlijk kunnen er wel donateurs zijn. Voor het verwezenlijken van een goed doel is, ligt een stichting meer voor de hand.

Na het oprichten en het vastleggen van de statuten van de stichting of de vereniging stuurt de notaris de statuten naar de Kamer van Koophandel, en ook de gegevens van de bestuursleden.

Na inschrijving krijgt het bestuur bericht van de belastingdienst; de belastingdienst wil weten of er omzet gemaakt wordt. Voor een goed doel-stichting is het belangrijk om de stichting bij de belastingdienst aan te merken als een ANBI-instelling. Dit is een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Schenkingen aan een dergelijke instelling zijn dan belastingvrij.

Na de formele oprichting en het vastleggen van de statuten wilt u natuurlijk goed aan de slag. Maar vergeet niet dat in de statuten regels staan welke moeten worden nageleefd. Er moet elk jaar een jaarvergadering worden gehouden, de financiële jaarstukken moeten worden vastgesteld; om de zoveel jaar moet het bestuur opnieuw worden benoemd. Het doel moet worden nagestreefd (dus je kunt je niet zomaar toeleggen op een ander doel). Als de statuten toch veranderd moeten worden, omdat in de praktijk een en ander anders werkt, dan moet dit weer via een akte van statutenwijziging bij de notaris.

Ook moet u uw gegevens bij de Kamer van Koophandel “up to date” houden. Dat kan door het downloaden van formulieren via de website van de Kamer van Koophandel.

Voor het bestuur, vrijwilligers is het soms raadzaam een vrijwilligersverzekering af te sluiten. Soms heeft een gemeente een vrijwilligersverzekering voor alle vrijwilligers in de gemeente.
Als u hele grote activiteiten (bijvoorbeeld een wandelmars, popfestival) organiseert welke toegankelijk zijn voor het publiek, is het ook verstandig om algemene voorwaarden vast te leggen, en deze openbaar te maken, en te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

U ziet het, naast al uw activiteiten welke u zelf ontplooit, krijgt u het ook nog druk om hierover na te denken en in gang te zetten. Ons notariskantoor adviseert, maakt statuten, stukken en helpt natuurlijk!

Voor het opzetten van een sociale club of een goed-doel stichting, kennen wij verder een heel vriendelijk tarief.

Een korte bespreking is kosteloos en vrijblijvend.