Huwelijkse voorwaarden

Als een huwelijk wordt gesloten zonder huwelijkse voorwaarden bij de notaris op te stellen, is er sprake van een gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat alle bezittingen en ook alle schulden gemeenschappelijk worden. Ook betekent het dat u in de toekomst aansprakelijk bent en blijft voor alle handelingen, schulden van de anderen.

Als u dat niet wilt, is het goed om na te denken over huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse oorwaarden worden door de notaris opgesteld, en vervolgens ingeschreven bij een daatoe bestemd register bij de Rechtbank, zodat een derde, bijvoorbeeld een eventuele schuldeiser, er kennis van kan nemen. Het is beter om huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk af te sluiten, maar opmaken (of wijzigen) van huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk is ook mogelijk.

In welke situaties kunnen huwelijkse voorwaarden wenselijk zijn?

  • In de situatie van een eigen bedrijf van één of van beide echtgenoten. U kunt voorkomen dat bij een faillissement de niet-ondernemer aansprakelijk wordt gesteld. (let dan wel op dat in de toekomst de niet-ondernemer ook niet meetekent voor schulden van het bedrijf, of mede-vennoot wordt; want dan is deze natuurlijk wel weer aansprakelijk).

  •  In een situatie dat u altijd bepaalde bezittingen privé wilt houden. Denk bijvoorbeeld aan familie-vermogen; of een bepaald vermogen dat u al voor uw huwelijk had opgebouwd.

  • In een situatie dat er sprake is van een tweede huwelijk, waarbij er kinderen zijn uit een vorig huwelijk. Bijvoorbeeld het volgende: een weduwnaar gaat opnieuw trouwen; maar zijn bezit is deels bezit van zijn kinderen (omdat de erfenis van zijn eerste echtgenote nog niet is uitgekeerd). Door middel van huwelijkse voorwaarden kan worden geregeld dat zijn vermogen dan niet vermengd wordt met dat van de tweede echtgenote (die wellicht ook weer kinderen heeft).

    Ook kan geregeld worden dat het duidelijk is waar welk vermogen zit, en waar het later naar toe moet (ofwel: vaak regelen mensen in deze situatie dat ieders eigen bezit naar ieders eigen kinderen gaat). Dit wordt vaak geregeld in combinatie met een testament.

  • In een situatie om besparingen te maken in het kader van erfbelasting.

Advies inwinnen

Er zijn nogal wat keuzes op het gebied van huwelijkse voorwaarden. Het lastige is dat de keuze gemaakt moet worden voor een lange periode in de toekomst (duur van het huwelijk), en dat dit op allerlei gebied effecten heeft (aansprakelijkheid, scheiden of vermengen van vermogens, pensioenen, inkomstendeling, etc).

Lastig om hierover na te denken, terwijl men natuurlijk veel liever nadenkt en bezig is met alle andere (meer vrolijke zaken) van een huwelijk!

Denkt u dat het opmaken van huwelijkse voorwaarden in uw geval mogelijk verstandig/wenselijk kan zijn, aarzel dan niet contact op te nemen met uw notaris. De notaris helpt u met de keuzes, adviseert en stelt de akten op. Een hele zorg minder ! U kunt met uw vragen uiteraard terecht bij ons kantoor.

Een korte bespreking is kosteloos en vrijblijvend.