Levering/overdracht

Akte van levering
De notaris stelt zorgvuldig de akte van levering op. Voordat de akte van levering kan worden getekend, worden een aantal controles uitgevoerd.

Overdracht
Met de overdracht van een woning zijn grote financiële belangen gemoeid. Voor een financier (meestal de bank) is de woning het onderpand voor de lening. Om er voor alle partijen (u, de verkoper, de bank) zeker van te zijn dat alle zaken goed geregeld zijn, vindt de overdracht plaats bij de notaris.

Na de levering
In 99 procent van alle gevallen verlopen de verkoop en de levering vlekkeloos. Een enkele keer hapert er iets, bijvoorbeeld als er beslag op het huis is gelegd door schuldeisers en de eigenaar het huis nog snel probeert te verkopen. Dat is de reden waarom pas een dag na de ondertekening van de akte de koopsom naar de verkoper wordt overgemaakt. De notaris controleert of de stukken bij het kadaster zijn aangekomen en of er op het huis geen beslag is gelegd.

Een korte bespreking is kosteloos en vrijblijvend.