Huis & Hypotheek

Bij de koop of verkoop van een huis, woonboot of appartement komt heel wat kijken. Er moet van alles geregeld worden en emoties spelen daarbij soms een belangrijke rol. Eigenlijk is dat helemaal niet zo vreemd. Per slot van rekening gaat het om een bijzonder moment in uw leven. Reden genoeg om uw zaken goed te regelen.

Wat kunnen wij als notaris voor u betekenen?
De notaris is een belangrijke spil bij de koop of verkoop van een onroerend goed. Op het notariskantoor worden akten getekend en gaan huizen over in andere handen. Maar wat doet de notaris nu eigenlijk precies?

Koopcontract
Meestal stelt de makelaar het koopcontract op. Maar soms zijn koper en verkoper het eens geworden zonder tussenkomst van een makelaar. In dat geval kan de notaris het koopcontract voor u verzorgen.

Akte van levering
De notaris stelt zorgvuldig de akte van levering op. Voordat de akte van levering kan worden getekend, worden een aantal controles uitgevoerd.

Overdracht
Met de overdracht van een woning zijn grote financiële belangen gemoeid. Voor een financier (meestal de bank) is de woning het onderpand voor de lening. Om er voor alle partijen (u, de verkoper, de bank) zeker van te zijn dat alle zaken goed geregeld zijn, vindt de overdracht plaats bij de notaris.

Na de levering
In 99 procent van alle gevallen verlopen de verkoop en de levering vlekkeloos. Een enkele keer hapert er iets, bijvoorbeeld als er beslag op het huis is gelegd door schuldeisers en de eigenaar het huis nog snel probeert te verkopen. Dat is de reden waarom pas een dag na de ondertekening van de akte de koopsom naar de verkoper wordt overgemaakt. De notaris controleert of de stukken bij het kadaster zijn aangekomen en of er op het huis geen beslag is gelegd.

Een korte bespreking is kosteloos en vrijblijvend.